Siripanna Villa Resort & Spa, Chiang Mai

ศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
เติมเต็มความสุขด้วยวิถีแห่งล้านนา

best rate guarantee
Check-In
Check-Out
Adult
BEST RATE GUARANTEED
best rate guarantee

กิจกรรม

Half Day Full day


กิจกรรมดำนา ปลูกข้าว

ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.
ราคา 500++ บาทต่อท่าน
(แจ้งความจำนงล่วงหน้า 1 วัน)


กิจกรรมดำนา ปลูกข้าว ที่ “ทุ่งข้าวปันนา” นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการทำนาของไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของวิถีชีวิต การเพาะปลูกข้าวมีบทบาทสำคัญทั้งต่อด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศไทย เนื่องด้วยภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการการเพาะปลูก ทำให้ประเทศไทยติดอันดับหนึ่ง ใน 5 ของผู้ส่งออกข้าวของโลก ทำให้ข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่ทำกำไรให้กับประเทศอย่างมหาศาล อีกทั้งข้าวยังเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมของประเทศไทยอีกด้วย

คุกกิ้งคลาส เรียนทำอาหารไทยอย่างเป็นส่วนตัวราคา 1,500++ บาท ต่อท่าน

สลีบันยันเชิญชวนทุกท่านร่วมฝึกฝีมือการทำอาหารไทยกับเชฟมืออาชีพของเรา ช่วงเวลาอันแสนเพลิดเพลินที่ท่านจะได้ลงมือทำอาหารเองและชิมรสชาติอาหารโดยมีผู้แนะนำแบบตัวต่อตัว

เปิดสอนทุกวันโดยการจองล่วงหน้าหนึ่งวัน