ซันเดย์เฟสต์ (Sunday Fest) ราคา 289 บาทสุทธิต่อท่าน ทุกวันอาทิตย์

Sunday Fest

“มา 4 จ่าย 3” ไนท์บุฟเฟ่ต์ ราคา ราคา 389 บาทสุทธิต่อท่าน ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์

บิสสิเนสลั้นช์ ราคา 189 บาทสุทธิต่อท่าน ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์

สลีบันยันไฮ ที ราคา 450 บาทสุทธิต่อท่าน

กิจกรรมดำนา ปลูกข้าว ราคา 500++ บาทต่อท่าน

คุกกิ้งคลาส – เรียนทำอาหารไทยอย่างเป็นส่วนตัว ราคา 1,500++ บาท ต่อท่าน

×